Praktijken regio Emmen
Francis Lohues
Oefentherapie Mensendieck

Lohues
oefentherapie Cesar en fysiotherapie Geertje Moonen
Moonen
Bart Schopmeijer
Oefentherapie Cesar

Schopmeijer
Elles ten Hoor en Jolijn Sorgdrager
Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie
Pluspraktijk

ten Hoor
Uw praktijk hier?

Vergoeding & Verwijzing

Vergoeding

Met ingang van 01-01-2008 krijgt iedereen te maken met een eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de zorg die in het BASIS-pakket zit. Aanvullende verzekeringen vallen daar dus niet onder.
In de meeste gevallen vallen de behandelingen oefentherapie onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico geldt NIET voor kinderen onder de 18 jaar; zij betalen immers geen premie.

Niet alle zorg uit het basis-pakket valt onder het eigen risico: er zijn 4 uitzonderingen nl. huisarts, tandheelkundige zorg t/m 21 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg.

Het tarief voor een behandeling in de praktijk is � 30,00. Dit is het restitutie-tarief (vroeger: partikulier). Heeft u een natura verzekering (vroeger: ziekenfonds), dan gelden per zorgverzekeraar andere tarieven.

De oefentherapeuten hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars, zodat de oefentherapeut de kosten van de behandeling meestal direct bij de zorgverzekeraar declareert.

Met ingang van 01-01-2008 hebben veel zorgverzkeraars hun polisvoorwaarden aangepast en een maximalisering voor paramedische zorg ingevoerd. In veel gevallen betekent dit dat het aantal behandelingen voor oefentherapie, die in aanmerking komen voor vergoeding, in de polisvoorwaarden van te voren is vastgesteld. Lees bij aanvang van behandeling dus goed uw aanvullende verzekeringsvoorwaarden na!

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering gelden alle verwijzingen van kinderen tot 18 jaar en de chronische indicaties. Alle andere indicaties komen in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Verwijzing

De oefentherapeut mag u in behandeling nemen zonder dat u een verwijzing van een arts heeft. Dit is de directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO),die op 1 juli 2008 is ingegaan. De therapeut zal u dan een screening afnemen die bestaat uit een aantal vragen en mogelijk een lichamelijk onderzoek. Dit is om vast te stellen of uw klacht geschikt is om te behandelen met oefentherapie en of deze valt binnen de competentie van de therapeut. Als u wel een verwijzing van een arts of specialist meebrengt is screening niet nodig.

Menu
Home
Vergoeding & Verwijzing

u kunt ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut.

Doelgroepen
Senioren
Kinderen
Zwangeren
Zangers & Musici
Sporters
Werknemers
Groepen